| Irma van der Ploeg | Onderwijsbegeleiding & Remedial Teaching

Antwoorden

Remedial Teaching (BO)

De Remedial Teacher is een zorgspecialist die tijdelijk individueel onderwijs geeft aan kinderen die kampen met leerproblemen of leerstoornissen. Op basis van de hulpvraag en gediagnosticeerd onderzoek wordt een gespecialiseerde behandelingstechniek toegepast. Er wordt bekeken welke leerstrategie het beste bij het kind past.

Als Remedial Teacher past Irma van der Ploeg de oplossingsgerichte benadering toe en gaat niet uit van wat het kind niet kan, maar van wat hij juist wel kan. Irma onderzoekt de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten.

Remedial Teaching is voor alle kinderen waarvan de cognitieve processen achterblijven. Te denken valt aan:

Schrijfproblemen
Taalproblemen
Leesproblemen
Rekenproblemen
Spellingproblemen
Automatiseringsproblemen
Studievaardigheden
Moeite met boekbespreking, spreekbeurt en/of werkstuk
Concentratieproblemen
Moeite met taakaanpak, planning en organisatie

Met het complete online oefenprogramma 'Rekentuin', geschikt voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar, worden op alle niveaus zeer uitdagende en aantrekkelijke rekenoefeningen aangeboden. Rekentuin gebruikt een wetenschappelijk bewezen adaptief systeem dat is ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam, om spelers altijd opgaven op het juiste niveau aan te bieden. Zo ervaart iedere speler dezelfde mate van succes en uitdaging.

Voor de leerlingen uit groep 7 en 8 kan er gericht worden geoefend voor de CITO-(entree) toets.

Onlosmakelijk met de training verbonden is het vergroten van het gevoel van eigenwaarde, de zelfredzaamheid en de zelfbewustheid van de leerling. Dit zijn de uitgangspunten van het Handelingsgericht Werken(HGW).

Competentie (zelfvertrouwen)- het opdoen van succeservaringen
Autonomie (zelfstandigheid)- leerling denkt en beslist mee in zijn eigen leerproces
Relatie (veiligheid) -de relatie met het kind staat centraal

HGW begint bij het waarnemen/ observeren van de leerling zodat Irma de leerling begrijpt. Op basis van dit begrip is zij beter in staat de observatie als vertrekpunt voor het handelen van de leerling te nemen en zo ontwikkelkansen te zien bij de leerling.

De onderwijsbehoeften worden geformuleerd. Daaropvolgend wordt een planning gemaakt. Deze planning wordt uitgewerkt in een behandelingsplan voor een vak/vormingsgebied. Door vervolgens aandacht te schenken aan haalbare aanpakken, wordt er onderwijs gerealiseerd dat perfect afgestemd is op de leerling.

Cyclus Handelingsgericht Werken
Het behandelingsplan wordt opgesteld voor de duur van acht weken waarin er wekelijks 60 minuten met de leerling gewerkt zal worden. Bij zeer jonge kinderen zal de begeleiding, in overleg, 45 minuten, in beslag nemen. Vervolgens wordt er met leerling, ouders en school geëvalueerd en zal de behandeling worden aangepast, verscherpt en indien nodig worden verlengd. De begeleiding kan zowel in de praktijk als op school gegeven worden.

Met gerichte hulp met betrekking tot de taakaanpak, planning en organisatie, begint de leerling sterker op het Voortgezet Onderwijs en kunnen eventuele problemen voorkomen worden.

Door middel van scaffolding wordt een leerling begeleid naar het zelf kunnen. Scaffolding houdt in dat er een steiger gebouwd wordt voor de leerling. Vervolgens wordt deze langzaam afgebroken, zodat de leerling de taak naar eigen krachten kan uitvoeren.

Met behulp van de methode Kids' Skills wordt een praktische benadering geboden voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen worden geconfronteerd. De methode is geschikt voor een breed scala aan problemen, zoals angsten, ongewenst gedrag, concentratieproblemen, slechte gewoontes, woedeaanvallen, eetproblemen, slaapproblemen enz. Centraal staat een belangrijk idee: praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigeden die nog ontwikkeld moeten worden, waarbij wordt uitgegaan van het perspectief van het kind.

Iedere leerling is uniek, niet elke aanpak is dat!

International
Specially for English speaking children, Irma organizes Dutch courses. Training in Dutch lessons can help the children overwin the difficulties of the language. The training is meant for children of expats and for apprentices of primary or secondary schools. Counseling children exists of:

Dutch grammar
Writing and spelling
Comprehensive reading
Mathematics
History, geograpy, biology
Making a book review, speech and a work

The Remedial Teaching can be hold at the practice, at home or at location in Leiden, Oegstgeest, Wassenaar, Warmond and Leiderdorp.