| Irma van der Ploeg | Onderwijsbegeleiding & Remedial Teaching

Antwoorden

Irma's antwoorden

De diversiteit van leerproblemen van individuele kinderen zal altijd leiden tot een oplossingsgerichte benadering om zo de problemen de baas te worden. Dit betekent dat er niet wordt uitgegaan van wat een kind niet kan, maar juist wat het wel kan. Op de geconstateerde hiaten en de onderwijsbehoefte zal afgestemde hulp plaatsvinden.

Het in kaart brengen van het niveau is essentieel om instructie en verwerking goed af te kunnen stemmen op de zone van de naaste ontwikkeling van een leerling. Deze afgestemde hulp zal in overleg met ouders, leerlingen en leerkrachten worden besproken en vastgesteld. Leerlingen in de bovenbouw kunnen doorgaans heel goed aangeven wat voor hem of haar effectieve hulp is. Op deze manier worden ze eigenaar van hun eigen leerproces.

De persoonlijke aandacht die de leerlingen krijgen, draagt zorg voor het wegnemen van de achterstand. Ze gaan weer vooruit en krijgen meer vertrouwen in zichzelf. Omgaan met verschillen is uitgaan van overeenkomsten!

Klik hieronder op één van de links voor meer informatie: