| Irma van der Ploeg | Onderwijsbegeleiding & Remedial Teaching

Vragen

Uw vragen

Ieder kind is uniek. Differentiëren hoort bij de basisvaardigheden van een goede leerkracht. Met de invoering van passend onderwijs is het zeker ook voor de Remedial Teacher van belang hier adequaat mee om te gaan.

Differentiëren met het oog voor het kind is aandacht besteden aan de individuele leerstijlen van leerlingen. Irma van der Ploeg differentieert in werkvormen en kijkt gericht naar hoe een leerling een taak aanpakt. In leerstijlen differentiëren is ook differentiëren in aanbod. Irma biedt in de diepte en breedte hulp en gaat samen met de leerkracht of docent na wat de mogelijkheden van het kind zijn en waar Irma haar steentje kan bijdragen. Gerichte concrete feedback op inhoud en proces is bij uitstek een vaardigheid van een goede Remedial Teacher omdat deze in een één op één situatie met het kind werkt.

Kijken naar het kind en het kind erkennen is het belangrijkste wat er is!

Klik hieronder op één van de links voor meer informatie: