| Irma van der Ploeg | Onderwijsbegeleiding & Remedial Teaching

Contact

Tarieven & vergoedingen

Onderstaande tarieven voor werkzaamheden en diensten van Irma van der Ploeg Onderwijsbegeleiding & Remedial Teaching zijn geldig voor 2015.

Tarieven
Intakegesprek gratis.
Telefonisch consult, eerste gratis, de keren daarop volgend € 12,50 per 15 minuten.
Begeleidingsgesprek met ouders/school € 30,- per half uur.
Opstellen handelingsplan / evaluatieverslag en voeren van gesprekken € 45,- per uur.

Diensten
Individuele Training Beeld en Brein schoolbasis, 10 keer een uur € 225,-.
Compleet diagnostisch onderzoek, inclusief Beeld en Brein training, € 425,-.
Groepstraining Beeld en Brein schoolbasis, 8 bijeenkomsten van 1 uur en 15 minuten in groepje van 4 kinderen, € 225,- per kind.
Diagnostisch onderzoek Wereldspel, inclusief verslaglegging € 75,-.
Visuele screening € 30,-.
Individuele training visuele disfunctie € 50,- per les. Met maximaal twee personen € 35,- per les. Het aantal momenten wordt in overleg vastgesteld.

Begeleiding
Individuele Remedial Teaching / begeleiding € 49,50 per uur.
Remedial teaching, strippenkaart 5 x € 45,- 10 x € 40,- per uur.
Huiswerkbegeleiding en leren plannen € 27,50 per uur.
Individuele leestraining € 25,- per keer.
In groepsverband maximaal 4 kinderen € 20,- per kind per keer.
Individual Dutch lesson € 49,50,-. Group lessons € 35, with a maximum of four children.
Vakantielessen € 32,50 per persoon, per les van 45 minuten. Strippenkaart vakantie: 5x € 150,- en 10x € 250,-.

Didactisch onderzoek (schoolse vaardigheden)
Schoolvaardigheidstoetsen Technisch lezen en Begrijpend lezen SVT € 75,-.

Materialen en werkboeken kosteloos.
Alle geboden trainingen zijn vrij van BTW.

Vergoedingen
Wanneer u op onderstaande link klikt, kunt u de wettelijke bepalingen omtrent de vergoedingen raadplegen, zoals deze zijn vastgesteld door de Landelijke Beroepsvereniging Remedial teaching.

Mogelijkheden tot vergoeding van Remedial Teaching:

Zorgverzekering: de kosten van remedial teaching worden door sommige zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg hiervoor uw polis of neem contact op met uw ziektekostenverzekering.
Algemene Bijstandswet. Aan de hand van het Besluit Landelijk Draagkrachtcriteria wordt per individueel geval bekeken of er bijzondere bijstand verleend kan worden.
Werkgever: in bepaalde gevallen betaalt deze de kosten van Remedial Teaching van medewerkers.
Belasting: de kosten van Remedial Teaching zijn in sommige gevallen fiscaal aftrekbaar.
Eerste lijn oogzorg wordt over het algemeen vergoed.