| Irma van der Ploeg | Onderwijsbegeleiding & Remedial Teaching

Antwoorden

Screening & training visuele disfunctie

In Nederland zijn veel (para)medici en onderwijsprofessionals in staat om in nauwe samenwerking met de oogzorgprofessionals kinderen met Fixatiedisperatie (FD) prima nazorg te geven. Fixatiedisperatie is een onjuiste oogsamenwerking. Bij FD nemen de hersenen de twee beelden, niet correct als een stabiel enkelbeeld waar. FD heeft veel symptomen die lijken op symptomen van dyslexie. Meer informatie kunt u lezen op de 'Vragen'-pagina onder de link Fysieke belemmeringen.

Irma van der Ploeg is in staat om, in nauwe samenwerking met deze oogzorgprofessionals, kinderen met FD te begeleiden. Ook kan men bij haar terecht voor een screening van de visuele vaardigheden en de aanwezigheid van FD. Deze screening gebeurt met een bioptor. Een bioptor is een oog meet apparaat dat de samenwerking van beide ogen meet. Vervolgens kan er een training worden gevolgd. Deze training bestaat uit het doen van gerichte oefeningen. Als uit een screening blijkt dat een nader visueel onderzoek nodig is, dan volgt er een doorverwijzing naar een oogzorgprofessional, die bij de FON is aangesloten.

De screening en training kan zowel in de praktijk, op locatie of bij het kind thuis worden uitgevoerd. Dit laatste geldt voor kinderen woonachtig in Leiden, Oegstgeest, Warmond en Leiderdorp.

Fixatiedisperatie en dyslexie
Een dyslectisch kind zal met zijn dyslexie moeten leren omgaan. Een oogspecialist kan de problemen die gepaard gaan met dyslexie niet door middel van een bril of contactlenzen oplossen. Wat wel kan worden vastgesteld is of een kind werkelijk dyslectisch is of last heeft van FD. Wat betreft dit laatste kan er goede hulp worden geboden.

Soms lijdt een kind zowel aan dyslexie als aan FD. Door het tegengaan van FD zal de dyslecticus de visuele informatie stabiel en ontspannen kunnen waarnemen. Daardoor kan het kind beter functioneren. Op de website van de Functionele Oogzorg Nederland (FON) zijn adressen van professionals uit de (para)medici en onderwijswereld te vinden. Verder kunt u op de site een FON-oogzorgprofessional uit de eerste lijn in uw regio vinden. In de regio Leiden is een functioneel optometrist werkzaam bij Iris Optiek aan de Haarlemmerstraat.

www.info-fo.nl »