| Irma van der Ploeg | Onderwijsbegeleiding & Remedial Teaching

Vragen

Overige belemmeringen

Een kind is van nature nieuwsgierig, leergierig, levenslustig, open, geïnspireerd en creatief. Dit wordt de Basis Balans genoemd. Als een kind zich leert te schikken naar de wensen van de omgeving kan het uit balans raken. Vage klachten als hoofdpijn en buikpijn zijn hier uiting van. Ook kan faalangst ontstaan.

Wanneer het op school niet goed gaat, merkt een kind dat direct. Het kan met onderstaande belemmeringen te kampen hebben:

Coördinatieproblemen
Moeite met boekbespreking, spreekbeurt en/of werkstuk
Moeite met taakaanpak, planning en organisatie
Concentratieproblemen
Faalangst

De training Beeld en Brein Schoolbasis richt zich in belangrijke mate op de totale balans van het kind. Door middel van oefeningen wordt gewerkt aan een goed evenwicht tussen de mentale, fysieke en emotionele balans van het kind. Pas als het kind in balans is, kan effectief gewerkt worden met (extra) leer- en hulpprogramma's. Als leerstof op de juiste manier wordt aangeboden en geoefend, ontstaat resultaat. Hoe klein de stapjes ook zijn, vooruit gaat het!

Met de beeld en Brein methode worden er handreikingen aangeboden om snel, effectief en leuker te leren. Hierdoor leren kinderen hun sterke kanten te benutten en beeld en taal te combineren.

De mentale balans
De mentale balans richt zich op een goede en soepel lopende samenwerking tussen de beide hersenheften. De linker- en de rechter hersenhelft hebben ieder hun eigen specifieke eigenschappen. Om deze eigenschappen optimaal te benutten moeten de beide hersenhelften samenwerken. Deze links-rechts coördinatie is belangrijk bij het verrichten van dagelijkse activiteiten, zoals lopen, kijken, schrijven, leren en denken. Wanneer een kind graag werkt met taal, logica en volgorde, wordt de linker hersenhelft meer gebruikt. Wanneer een kind graag werkt met inzicht, gehelen en kleuren, dan is de rechter hersenhelft actiever.

Door middel van oefeningen kunnen de beide hersenhelften getraind worden om beter samen te werken. Kinderen die een minder ontwikkeld coördinatievermogen hebben, hebben ook een verminderd vermogen tot het gebruiken van lees- en leercapaciteiten.

De Fysieke Balans
Allerlei gezegdes laten zien dat sterk op je eigen benen staan, te maken heeft met mentaal sterk zijn. Voorbeelden zijn: op eigen benen staan, als een huis staan en niet van je stuk te brengen zijn.

Sterk staan is belangrijk voor de balans. Als je in balans bent, sta je sterk. Dit vergroot het zelfvertrouwen en zal goed van pas komen in situaties waardoor een kind onzeker kan raken (pesten, toetsen, spreekbeurt e.d.). Het kind voelt fysiek wanneer het in zijn kracht staat.

De Emotionele Balans
Een kind kan behoorlijk uit balans raken als het leren niet goed lukt. Door alle frustraties kan er bij het kind een gevoel van onbehagen ontstaan. De ervaring leert dat er een faalangst wordt ontwikkeld. School is niet meer leuk. Door de faalangst raakt het kind geblokkeerd en het leren zal steeds slechter gaan.

Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld. Deze angst werkt belemmerend. Faalangstige kinderen denken vanuit een negatief zelfbeeld. Er wordt over faalangst gesproken, indien een kind zo gegrepen is door de angst voor mislukking dat presteren er ernstig onder lijdt. De angst is altijd gekoppeld aan een taak of opdracht.

Om een kind te begeleiden emotioneel sterker in de wereld te staan, worden er gerichte oefeningen aangeboden.

Leren is leuk en geeft uitzicht op nieuwe kansen!