| Irma van der Ploeg | Onderwijsbegeleiding & Remedial Teaching

Vragen

Leersysteem

Welk leersysteem hanteert mijn kind? Er zijn twee leersystemen die beide een eigen manier van informatie verwerven en verwerken hebben:

Verbale cognitieve stijl (Taaldenken)
Een taaldenker denkt en vormt beelden als geheugensteun om iets te vertellen. Hij bedenkt het plaatje bij de woorden. Geschreven taal staat zwart op wit en kan zo gekopieerd worden. Dit is de manier waarop de taaldenker zijn informatie verwerft en verwerkt. Zij werken vanuit de kern naar het geheel en trekken logische conclusies. Een beelddenker onthoudt de leerstof letterlijk en voert opdrachten op volgorde uit.

Visuele cognitieve stijl (Beelddenken)
Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Het kan omschreven worden als ruimtelijk denken. Beelddenkers zien beelden van situaties en gebeurtenissen waarin meerdere zaken tegelijkertijd zichtbaar worden. Daardoor overziet de beelddenker snel het geheel en doorziet hij snel de oplossing. Een beelddenker denkt associatief en overziet het geheel. Beeldenkers zien beelden van situaties en gebeurtenissen. Zij voegen eigen ervaring en kennis toe en zien logische verbanden.

Wanneer na een uitgebreid onderzoek blijkt dat het kind een beelddenker is, dan wordt dit denken in een context geplaatst. Een context die niet alleen problemen aangeeft, maar juist de 'leuke' kanten laat zien. In overleg met de leerkracht wordt er naar andere werkvormen en instructies gekeken. Eindelijk weer lekker in je vel!

Denken in Beeld of Taal?
Wanneer u op onderstaande link klikt, treft u onderaan de pagina een vragenlijst aan. Aan de hand van 30 uitspraken die u met ja, nee of soms beantwoordt, krijgt u snel inzicht in de manier waarop een kind zijn informatie verwerft.

www.beeldenbrein.nl/beelddenken/beelddenk-test »