| Irma van der Ploeg | Onderwijsbegeleiding & Remedial Teaching

Vragen

Fysieke belemmeringen

Wanneer een kind een fysiek (motorische) beperking heeft, is zijn bewegingsmogelijkheid verstoord. Bij Irma van der Ploeg kunt u terecht bij problemen met de grove en fijne motoriek en de oog-hand coördinatie. Wanneer zij niet in staat is het kind juist te behandelen, zal zij het kind doorsturen naar een gespecialiseerd fysiotherapeut.

Visuele disfunctie, Functionele Optometrie Nederland FON
Onderscheid tussen Zien en Zicht. Zicht is het vermogen om via de ogen lichtprikkels door te seinen naar de hersenen. Zien is het vermogen om op correcte wijze de informatie die visueel wordt verkregen, te interpreteren.

Visuele oogafwijkingen kunnen bij kinderen kunnen bij kinderen gezondheidsproblemen opleveren en de schoolprestaties negatief beïnvloeden. Deze kinderen kunnen in hun maatschappelijk functioneren hinder ondervinden van visuele disfuncties. Deze zijn mogelijk verborgen en worden vaak veroorzaakt door een onjuiste oogsamenwerking. In 2003 is de FON opgericht. Dit adviesorgaan informeert over visuele disfuncties en de mogelijke gevolgen hiervan.

Aangezien van alle informatie die wij dagelijks via onze zintuigen opnemen, maar liefs tachtig procent visueel is, zal het duidelijk zijn, dat een goed functionerend visueel systeem de schoolprestaties verhoogt. Om goed te kunnen leren en presteren dient men visueel fit te zijn. Niet alleen een scherp zicht is belangrijk, maar men moet vooral goed kunnen zien.

Fixatiedisperatie (FD)
Een van de meest voorkomende visuele disfuncties, veroorzaakt door een onjuiste oogsamenwerking is fixatiedisperatie. Bij FD nemen de hersenen de twee beelden, niet correct als een stabiel enkelbeeld waar. Afhankelijk van de mate van FD kan iemand teksten, zoals in de afbeelding, ervaren. Een kind met FD heeft veel symptomen die lijken op symptomen bij dyslexie.

Hoe herken ik de aanwezigheid van verborgen visuele afwijkingen?
Kenmerken van de aanwezigheid van mogelijke visuele afwijkingen kunnen onder andere zijn:
Een onduidelijk handschrift
Snel vermoeid zijn na een visuele inspanning
Hoofdpijn
Branderige ogen
Nekklachten
Gevoelig zijn voor (zon)licht
Concentratieproblemen
Coördinatieproblemen
Ooghandcoördinatieproblemen
Duizeligheid

Een aantal van genoemde kenmerken kan door onscherp zicht komen. Belangrijk in de oogzorg is in de eerste plaats een standaard oogmeting. Contactlenzen of bril zorgen vervolgens voor verbetering van het zicht.

De meeste klachten zijn echter het gevolg van een onjuiste oogsamenwerking. Een standaard oogmeting is dan onvoldoende. De oogspecialist voor binoculair zien (oogsamenwerking) moet dan worden ingeschakeld. Die zal een binoculair gezichtsveld onderzoek uitvoeren. Hij onderzoekt primair de gezondheid van het visuele systeem. Mocht het nodig zijn dan verwijst hij zijn cliënt door naar de tweede lijn van de oogzorg: de oogheelkunde. In het andere geval, dus wanneer het visueel systeem gezond blijkt te zijn, volgt er een visuele training (FD-therapie) en/of toepassing van een visueel hulpmiddel. Naast scherpstelling zijn bij het zicht nog andere visuele vaardigheden van evident belang, zoals diepteperceptie, oogvolgbeweging, perifeerzicht en ooghandcoördinatie.