| Irma van der Ploeg | Onderwijsbegeleiding & Remedial Teaching

Antwoorden

Beeld en Brein Training

Vaak geeft de school aan dat een kind 'het' niet kan, terwijl u zelf ziet en merkt dat uw kind behoorlijk slim is. Wat kan er in dat geval aan de hand zijn?

Deze kinderen hebben vaak één ding gemeen; zij hebben een voorkeur om met hun rechterhersenhelft te denken. Dit betekent dat zij visueel en kinesthetisch (gevoelsmatig) zijn ingesteld. Dit is een activiteit vanuit de rechterhersenhelft. Juist deze groep kinderen denkt in beelden en niet in woorden. Daarnaast associëren zij heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen, waardoor worden zij nog al eens als 'afwezig' of 'afgeleid' worden betiteld.

Op de basisschool wordt door de leerkracht veel nadruk gelegd op volgorde en details en het verwerken van seriële informatie (tijd en volgorde). Dit is nu juist de manier van denken waarmee leerlingen, die de visueel cognitieve stijl hanteren, moeite mee hebben. Zij willen informatie simultaan (gelijktijdig) verwerken. Details onderscheiden is moeilijk voor een beelddenker. Deze beelddenker heeft het moeilijk in het talige onderwijs. De kinderen met een analytische leerstijl en een voorkeur voor taal zijn in het voordeel in ons talige onderwijssysteem.

Gedurende de training wordt aandacht besteed aan het goed benutten van beide hersenhelften. In acht bijeenkomsten wordt gewerkt aan het (h)erkennen van de eigen sterke en zwakke kanten. Leerlingen worden individueel of in kleine groepjes begeleid, bij het ontdekken van hun mogelijkheden.

Voor wie
Deze training wordt aangeboden aan kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar. De training kan ingezet worden op alle genoemde leerproblemen, fysieke problemen en overige belemmeringen. Er zijn twee leersystemen die beiden een eigen manier van informatie verwerven en verwerken hebben:

Verbale cognitieve stijl (Taaldenken)
Een taaldenker denkt en vormt beelden als geheugensteun om iets te vertellen. Hij bedenkt het plaatje bij de woorden. Geschreven taal staat zwart op wit en kan zo gekopieerd worden. Dit is de manier waarop de taaldenker zijn informatie verwerft en verwerkt. Zij werken vanuit de kern naar het geheel en trekken logische conclusies. Een beelddenker onthoudt de leerstof letterlijk en voert opdrachten op volgorde uit.

Visuele cognitieve stijl (Beelddenken)
Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Het kan omschreven worden als ruimtelijk denken. Beelddenkers zien beelden van situaties en gebeurtenissen waarin meerdere zaken tegelijkertijd zichtbaar worden. Daardoor overziet de beelddenker snel het geheel en doorziet hij snel de oplossing. Een beelddenker denkt associatief en overziet het geheel. Beeldenkers zien beelden van situaties en gebeurtenissen. Zij voegen eigen ervaring en kennis toe en zien logische verbanden.

Wanneer na een uitgebreid onderzoek blijkt, dat het kind een beelddenker is, dan wordt dit denken in een context geplaatst. Een context die niet alleen problemen aangeeft, maar juist de 'leuke' kanten laat zien. In overleg met de leerkracht wordt er naar andere werkvormen en instructies gekeken. Eindelijk weer lekker in je vel!

Beeld en Brein leerstrategie
De Beeld en Brein leerstrategie kent twee technieken die met elkaar verbonden zijn. De Beeld en Brein kleurmethode en de Beeld en Brein Conceptmap. De Beeld en Brein kleurmethode geeft handvatten om teksten op een gestructureerde manier aan te pakken. Een tekst wordt met de 'kleurmethode' geanalyseerd op hoofd- en bijzaken en onderliggende verbanden.

Daaraan gekoppeld wordt een Beeld en Brein Conceptmap gemaakt. Informatie wordt betekenisvol en bijzonder. Het is het middel om informatie effectief te verwerken, de leerstof op een snelle manier eigen te maken en overzicht te creëren. De Beeld en Brein leerstrategie kan op ieder vak worden toegepast.

Faalangst
Faalangst reductie is een onderdeel van de training. Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld. Deze angst werkt belemmerend. Faalangstige kinderen ontwikkelen een bepaald soort denken, zij denken vanuit een negatief zelfbeeld. De vrees om te mislukken staat centraal. Dit bepaalt hun denken. Het eerste wat opvalt bij faalangst is: 'Er komt niet uit wat erin zit'. Tijdens de training wordt geleerd de negatieve gedachten om te zetten naar positieve, helpende gedachten. Het kind krijgt weer een juist zelfbeeld!